Friday, May 1, 2009

Tip membina diri menjadi cantik


1. Bercita-cita tinggi dan mempunyai wawasan
Pada usia muda, seorang remaja harus memiliki wawasan dan matlamat yang ingin dicapai

2. Tahu membezakan di antara yang baik dan buruk
Firman Allah swt bermaksud : “Dan Sesungguhnya di antara kami ada orang yang taat dan ada pula orang yang menyeleweng dari kebenaran. Barangsiapa yang taat maka mereka itu sudah benar-benar memilih jalan yang lurus, adapun orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.” (Surah Al-Jin : 14-15)

3. Sayangkan diri, keluarga dan masyarakat

Sabda Rasulullah, maksudnya: “Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri”

4. Berilmu pengetahuan
Mendapatkan sebanyak mungkin ilmu (akademik, kerohanian, dan pengurusan)

5. Menjaga kesihatan fizikal, jiwa dan minda
Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, yang berkata, Rauslullah bersabda maksudnya: “Dua nikmat yang sering diperhatikan oleh kebanyakan manusia, iaitu kesihatan dan waktu lapang

6. Menghormati diri dan orang lain
Menjauhi tingkah laku yang boleh menyebabkan pihak lain hilang rasa hormat kepadanya

7. Berlaku Adil


8. Menjauhi ,maksiat

Wanita cantik takut kepada firamn Allah yang bermaksud : “Sudah nampak kerosakkan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yg benar (Ar-Rum : 41)

9. Faham hak dan tanggungjawab sebagai rakyat


10. Mesra Alam

No comments: